Wij werken volledig volgens ISO 9002. De chemische samenstelling van de baden wordt naast interne analyse ook door een extern gespecialiseerd galvanisch laboratorium gecontroleerd.

Dit geeft de garantie dat de samenstelling van de baden zo constant en optimaal mogelijk wordt gehouden. Dit alles om een zo constant mogelijke hoge kwaliteit van het behandelde produkt te garanderen.